About Us

หจก. นิเคอิ เลขที่ 37/221-223 หมู่ 1 ถ. สุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
NIKEI LTD.,PART. 37/221-223 Moo 1, Sukhapiban 1 Rd., Bangkae., Bangkok 10160

      หจก.นิเคอิ เป็นผู้ผลิตแฟ้มพลาสติกและอุปกรณ์เครื่องเขียนพลาสติกทุกชนิด ที่ใช้สำหรับสำนักงานต่าง ๆ หรือจะทำเป็นสินค้า Premium สำหรับใช้ในงานต่าง ๆ เช่น แฟ้มการประชุม, แฟ้มรายงาน, แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน(Port Folio), แฟ้มสอดเอกสาร, กระเป๋าสัมนา หลายชนิด หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ใส่สินค้า่ หรือใส่อาหารที่เป็นเกรด Food Grade และรับทำ Logo สินค้าของท่านลงบนผลิตภัณฑ์ ทั้งระบบออฟเซท 4 สี และซิลค์สกรีนต่าง ๆ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
      หจก.นิเคอิ มีสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุอาหารต่าง ๆ ทั้งแบบสำเร็จรูปและสั่งผลิตตามลูกค้าด้วย วัสดุพลาสติก PP, PS, PE, PET เหมาะสำหรับใส่อาหารต่าง ๆ และ
เป็นพลาสติกเกรด Recycle ไม่เป็นมลพิษต่อสภาวะและผู้บริโภค